Ukazał się poradnik w języku polskim dla ofiar prawicowej przemocy

Das war polnisch – und heißt: Ratgeber für Betroffene rechter Gewalt in polnischer Sprache erschienen. Polinnen und Polen, die in Mecklenburg–Vorpommern Opfer rechts motivierter Straftaten werden, steht jetzt ein Ratgeber in ihrer Muttersprache zur Verfügung. Der Beratungsverein LOBBI hat die Broschüre in Zusammenarbeit mit seinem brandenburgischen Partnerprojekt „Opferperspektive“ erstellt.

 

Der Ratgeber gibt Opfern unter anderem Hinweise zu Straftatbeständen, zur Anzeige bei der Polizei, zum Verlauf eines Gerichtsverfahrens, zu Rechten und Pflichten der Betroffenen und zu Entschädigungsmöglichkeiten. Die LOBBI reagiert damit nach eigenen Angaben auf antipolnische Aktivitäten der rechten Szene im vergangenen Jahr. Insbesondere im Uecker-Randow Kreis wurden beispielsweise Fahrzeuge von Polen und Polinnen beschädigt und Parolen an Hauswände gesprüht. Die Broschüre kann hier heruntergeladen werden. Der Erstellung des Ratgebers wurde durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern gefördert.

 

Einen Hintergrundtext zu antipolnischen Aktivitäten der rechten Szene ist im Rundbrief der LOBBI zu finden: „Das ganze Deutschland soll es sein“

 

Und nun das Ganze noch auf polnisch. Aber ohne Gewähr: Polki i Polacy, którzy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim padają ofiarą czynów przestępczych motywowanych prawicowo, mają teraz możliwośćskorzystania z poradnika w swoim języku ojczystym. Broszurę przygotowało stowarzyszenie doradcze „LOBBI“ we współpracy z brandenburskim partnerem, stowarzyszeniem „Opferperspektive“.

 

perspektywy
Poradnik zawiera m.in. istotne dla ofiar informacje o znamionach przestępstwa, zawiadomieniu policji, przebiegu postępowania sądowego, prawach i obowiązkach pokrzywdzonych oraz możliwościach odszkodowania. Stowarzyszenie „LOBBI“ pragnie w ten sposób zareagowaćna antypolską działalnośćkręgów prawicowych w ubiegłym roku. Szczególnie w powiecie Uecker-Randow dochodziło m.in. do uszkodze? samochodów należących do Polaków, a na ścianach domów pojawiały się wrogie hasła.

 

Broszurę można zamówićw stowarzyszeniu „LOBBI“, tel. 0049-395-4550718, lub zapoznaćsię z nią online >>>

 

Przygotowanie poradnika sfinansowane zostało przez Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W liście okólnym stowarzyszenia „LOBBI“ przeczytaćmożna artykuł o kontekstach antypolskiej działalności kręgów skrajnej prawicy. >>>

 

Siehe auch: Publikation: Europa im Visier der Rechtsextremen, Sachsen-Anhalt: Anklage wegen Brandanschlag, MVP: Polnische Autos demoliert